Bình Hoa Pha Lê

Bình Hoa Pha Lê Bom Xoáy 20cm - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với trang trí để bàn, cắm hoa hoặc trang trí phòng, mang lại sự...
270,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Bình Hoa Pha Lê Bom Cỏ Tia 25cm - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với trang trí để bàn, cắm hoa hoặc trang trí phòng, mang lại...
467,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Bình Hoa Pha Lê Bó Mạ Xoáy 30,5cm - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với trang trí để bàn, cắm hoa hoặc trang trí phòng, mang lại...
689,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Bình Hoa Pha Lê Bó Mạ Hoa Thị 30cm - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với trang trí để bàn, cắm hoa hoặc trang trí phòng, mang...
689,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Bình Hoa Pha  Lê Neptune 30cm - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với trang trí để bàn, cắm hoa hoặc trang trí phòng, mang lại sự...
789,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Bình Hoa Pha Lê Bom Vặn Sóng 99T43 30.5cm Trơn - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với trang trí để bàn, cắm hoa hoặc trang trí phòng,...
899,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Bình Hoa Pha Lê Okinawa  - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với trang trí để bàn, cắm hoa hoặc trang trí phòng, mang lại sự sang...
950,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Bình Hoa Pha  Lê Marble 30cm - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với trang trí để bàn, cắm hoa hoặc trang trí phòng, mang lại sự...
950,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Bình Hoa Pha  Lê Diamond 28cm- thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với trang trí để bàn, cắm hoa hoặc trang trí phòng, mang lại sự sang...
1,029,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Bình Hoa Pha  Lê Diamond 33cm - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với trang trí để bàn, cắm hoa hoặc trang trí phòng, mang lại sự...
1,069,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Bình Hoa Pha Lê Macao 30cm - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với trang trí để bàn, cắm hoa hoặc trang trí phòng, mang lại sự...
1,099,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Bình Hoa Pha Lê Bom Gân 30cm - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với trang trí để bàn, cắm hoa hoặc trang trí phòng, mang lại sự...
1,099,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Bình Hoa Pha Lê Bom Vuông 30.5cm 6C  - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với trang trí để bàn, cắm hoa hoặc trang trí phòng, mang lại...
1,129,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Bình Hoa Pha Lê 99V75 30cm M56 - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với trang trí để bàn, cắm hoa hoặc trang trí phòng, mang lại sự...
1,189,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Bình Hoa Pha Lê Bom Bốn Múi 35,5cm Khắc Hoa - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với trang trí để bàn, cắm hoa hoặc trang trí phòng,...
1,249,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Bình Hoa Pha Lê Bốn Múi 35,5cm Mài 6 Cánh - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với trang trí để bàn, cắm hoa hoặc trang trí phòng,...
1,249,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Bình Hoa Pha Lê Magma 33cm - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với trang trí để bàn, cắm hoa hoặc trang trí phòng, mang lại sự...
1,280,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Bình Hoa Pha Lê Bom Vuông 30.5cm  - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với trang trí để bàn, cắm hoa hoặc trang trí phòng, mang lại sự...
1,499,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Bình Hoa Pha Lê Bó Mạ Vuông 30,5cm M57 - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với trang trí để bàn, cắm hoa hoặc trang trí phòng, mang...
1,499,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Bình Hoa Pha Lê Bom Vuông 30.5cm M57 - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với trang trí để bàn, cắm hoa hoặc trang trí phòng, mang lại...
1,499,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Bình Hoa Pha Lê Chân Đế 99R84 Mài Mềm - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với trang trí để bàn, cắm hoa hoặc trang trí phòng,...
1,655,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Bình Hoa Pha Lê Samurai 29cm - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với trang trí để bàn, cắm hoa hoặc trang trí phòng, mang lại sự...
1,690,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Bình Hoa Pha  Lê Eskymos 33cm - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với trang trí để bàn, cắm hoa hoặc trang trí phòng, mang lại sự sang...
1,699,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Bình Hoa Pha Lê Dẹt M56 23cm GC - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với trang trí để bàn, cắm hoa hoặc trang trí phòng, mang lại...
1,730,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Bình Hoa Pha Lê Patriot - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với trang trí để bàn, cắm hoa hoặc trang trí phòng, mang lại sự sang...
1,750,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Bình Hoa Pha Lê Prismass 33cm - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với trang trí để bàn, cắm hoa hoặc trang trí phòng, mang lại sự sang...
1,750,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Bình Hoa Pha Lê Bom Bốn Múi 35cm M56 - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với trang trí để bàn, cắm hoa hoặc trang trí phòng, mang...
1,890,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Bình Hoa Pha Lê Bó Mạ Vuông 35,5cm M56 - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với trang trí để bàn, cắm hoa hoặc trang trí phòng, mang...
1,990,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Bình Hoa Pha Lê Bó Mạ Vuông 35,5cm M57 - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với trang trí để bàn, cắm hoa hoặc trang trí phòng, mang lại...
1,990,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Bình Hoa Pha Lê Sisi 35cm - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với trang trí để bàn, cắm hoa hoặc trang trí phòng, mang lại sự...
2,290,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Bình Hoa Pha Lê 500Pk - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với trang trí để bàn, cắm hoa hoặc trang trí phòng, mang lại sự sang...
5,502,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Bình Hoa Pha Lê Đuốc 58,5cm M57 NK - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với trang trí để bàn, cắm hoa hoặc trang trí phòng, mang lại...
6,500,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Bình Hoa Pha Lê Harada 36cm Xanh Lá - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với trang trí để bàn, cắm hoa hoặc trang trí phòng, mang lại...
13,799,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Bình Hoa Pha Lê Jika 41cm Xanh Cổ Vịt - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với trang trí để bàn, cắm hoa hoặc trang trí phòng, mang...
14,136,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Bình Hoa Pha Lê Jika 41cm Xanh Lá - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với trang trí để bàn, cắm hoa hoặc trang trí phòng, mang lại sự sang...
14,136,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Bình Hoa Pha Lê Harada 36cm Red - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với trang trí để bàn, cắm hoa hoặc trang trí phòng, mang lại...
14,304,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Hotline 094.889.6998