Quà Tết Bánh Trung Thu

Giới Thiệu Về Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Tình Thân 1Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Tình Thân 1 bao gồm bánh trung thu hương vị hiện đại kết hợp với thảo hồng trà cao cấp.Đây là...
270,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Giới Thiệu Về Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Tình Thân 2Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Tình Thân 2 bao gồm bánh trung thu hương vị hiện đại kết hợp với thảo hồng trà cao cấp.Đây là...
315,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Giới Thiệu Về Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Tình Thân 3Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Tình Thân 3  bao gồm bánh trung thu hương vị hiện đại kết hợp với thảo hồng trà cao cấp.Đây là...
335,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Giới Thiệu Về Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Tình Thân 4Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Tình Thân 4  bao gồm bánh trung thu hương vị hiện đại kết hợp với thảo hồng trà cao cấp.Đây là...
375,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Giới Thiệu Về Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Hân Hoan 1Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Hân Hoan 1 bao gồm bánh trung thu hương vị hiện đại kết hợp với thảo hồng trà cao cấp.Đây là...
386,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Giới Thiệu Về Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Hân Hoan 2Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Hân Hoan 2 bao gồm bánh trung thu hương vị truyền thống kết hợp với hoa Quả Sấy Dẻo cao cấp.Đây...
398,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Giới Thiệu Về Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Hân Hoan 3Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Hân Hoan 3 bao gồm bánh trung thu với hương vị truyền thống kết hợp với hoa Quả Sấy Dẻo cao...
438,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Giới Thiệu Về Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Hân Hoan 4Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Hân Hoan 4 bao gồm bánh trung thu với hương vị truyền thống kết hợp với hoa Quả Sấy Dẻo cao...
475,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Giới Thiệu Về Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Bình An 1Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Bình An 1 bao gồm bánh trung thu với hương vị truyền thống kết hợp với Hồng trà Hibiscus và hoa...
458,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Giới Thiệu Về Mâm Cỗ Bánh Trung Thu - Bình An 2Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Bình An 2 bao gồm bánh trung thu với hương vị truyền thống kết hợp với hoa Quả Sấy Dẻo...
505,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Giới Thiệu Về Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Bình An 3Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Bình An 3  bao gồm bánh trung thu với hương vị truyền thống kết hợp với hương vị bánh hiện đại...
595,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Giới Thiệu Về Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Đoàn Viên 1Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Đoàn Viên 1 bao gồm bánh trung thu với hương vị truyền thống kết hợp với hoa Quả Sấy Dẻo cao...
596,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Giới Thiệu Về Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Đoàn Viên 2Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Đoàn Viên 2 bao gồm bánh trung thu với 3 hương vị truyền thống kết hợp với hương vị bánh hiện...
630,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Giới Thiệu Về Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Đoàn Viên 3Mâm Cỗ Bánh Thung Thu Đoàn Viên 3 bao gồm bánh trung thu với hương vị truyền thống kết hợp với Hoa Quả Sấy Dẻo cao...
676,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Giới Thiệu Về Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Đoàn Viên 4Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Đoàn Viên 4 bao gồm bánh trung thu với hương vị truyền thống kết hợp với hoa quả sấy dẻo và...
725,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Giới Thiệu Về Mâm Cỗ Bánh Đoàn Viên 5Mâm Cỗ Bánh Đoàn Viên 5 bao gồm bánh trung thu với 3 hương vị truyền thống kết hợp với hương vị bánh hiện đại.Để nhận được tư...
825,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Giới Thiệu Về Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Hạnh Phúc 1Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Hạnh Phúc 1 bao gồm bánh trung thu với hương vị truyền thống kết hợp với rượu vang Roselle và hoa...
738,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Giới Thiệu Về Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Hạnh Phúc 2Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Hạnh Phúc 2 bao gồm bánh trung thu với hương vị truyền thống kết hợp với rượu Roselle Hill và Trà...
868,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Giới Thiệu Về Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Hạnh Phúc 3Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Hạnh Phúc 3 bao gồm bánh trung thu với hương vị truyền thống kết hợp với rượu vang ngoại cao cấp,...
498,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Hotline 094.889.6998