Thố, Đĩa Pha Lê

Đĩa Chân Bồng Pha Lê M56 34cm GC - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với trang trí để bàn, đựng hoa quả hoặc trang trí phòng, mang lại...
2,399,000₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Đĩa Chân Bồng Pha Lê Magma 34cm - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với trang trí để bàn, đựng hoa quả hoặc trang trí phòng, mang lại sự...
1,280,000₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Đĩa Chân Bồng Pha Lê Nepture 33cm - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với trang trí để bàn, đựng hoa quả hoặc trang trí phòng, mang lại sự...
1,389,000₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Đĩa Pha Lê Chữ Nhật Mài Xoáy M56  - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với trang trí để bàn, đựng hoa quả hoặc trang trí phòng, mang...
1,499,000₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Đĩa Pha Lê Marble 26cm Vuông - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với trang trí để bàn, đựng hoa quả hoặc trang trí phòng, mang lại sự sang...
650,000₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Đĩa Pha Lê Ovan M56 45cm GC  - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với trang trí để bàn, đựng hoa quả hoặc trang trí phòng, mang lại...
2,490,000₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Đĩa Pha Lê Vuông M57 - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với trang trí để bàn, đựng hoa quả hoặc trang trí phòng, mang lại sự sang...
2,290,000₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Đĩa Pha Lê Xoáy 31cm - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với trang trí để bàn, đựng hoa quả hoặc trang trí phòng, mang lại sự sang...
399,000₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Đĩa Pha Lê Z M56 55cm GC - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với trang trí để bàn, đựng hoa quả hoặc trang trí phòng, mang lại...
3,350,000₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Đĩa Tròn Pha Lê 3 Ngăn M57 30.5cm - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với trang trí để bàn, đựng hoa quả hoặc trang trí phòng, mang...
1,980,000₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Thố Mứt Pha Lê 128K - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với trang trí để bàn, đựng hoa quả hoặc trang trí phòng, mang lại sự sang trọng...
1,699,000₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Thố Mứt Pha Lê Kendy 12,8cm Đỏ - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với trang trí để bàn, đựng hoa quả hoặc trang trí phòng, mang lại sự...
3,307,000₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Thố Mứt Pha Lê Kendy 12,8cm Xanh - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với trang trí để bàn, đựng hoa quả hoặc trang trí phòng, mang lại sự...
2,877,000₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Thố Mứt Pha Lê Mill Flatness 12,8cm Đỏ- thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với trang trí để bàn, đựng hoa quả hoặc trang trí phòng, mang lại...
3,307,000₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Thố Mứt Pha Lê Mill Flatness 12,8cm Xanh - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với trang trí để bàn, đựng hoa quả hoặc trang trí phòng, mang lại...
2,823,000₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Thố Mứt Pha Lê Nordika 16,5cm Xanh Lá - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với trang trí để bàn, đựng hoa quả hoặc trang trí phòng, mang lại...
5,700,000₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Thố Pha Lê Dynasty M56 38cm - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với trang trí để bàn, đựng hoa quả hoặc trang trí phòng, mang lại sự sang trọng...
2,199,000₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Thố Pha Lê Dynasty M57 38cm - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với trang trí để bàn, đựng hoa quả hoặc trang trí phòng, mang lại sự sang trọng...
2,199,000₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Thố Pha Lê Marble 11cm - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với trang trí để bàn, đựng hoa quả hoặc trang trí phòng, mang lại sự sang trọng...
296,000₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Thố Pha Lê Marble 17,5cm- thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với trang trí để bàn, đựng hoa quả hoặc trang trí phòng, mang lại sự sang trọng...
296,000₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Thố Pha Lê Marble 26cm - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với trang trí để bàn, đựng hoa quả hoặc trang trí phòng, mang lại sự sang trọng...
975,000₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Thố Pha Lê Okinawa 27cm - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với trang trí để bàn, đựng hoa quả hoặc trang trí phòng, mang lại sự sang trọng...
2,199,000₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Thố Pha Lê Petra Tím 12,8cm - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với trang trí để bàn, đựng hoa quả hoặc trang trí phòng, mang lại sự sang...
2,877,000₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Thố Pha Lê Samurai 29cm - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với trang trí để bàn, đựng hoa quả hoặc trang trí phòng, mang lại sự sang trọng...
2,199,000₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Hotline 094.889.6998