Món Quà Pha Lê

Ly Rượu Vang Pha Lê Water Fall 350ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi...
639,000₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Ly Rượu Vang Pha Lê Vibes 380ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị...
1,856,000₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Ly Rượu Vang Pha Lê Strix 580ml- thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và...
715,000₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Ly Rượu Vang Pha Lê Strix 450ml- thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và...
679,000₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Ly Rượu Vang Pha Lê Strix 360ml- thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và...
595,000₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Ly Rượu Vang Pha Lê Strix 350ml- thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và...
0₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Ly Rượu Vang Pha Lê Sandra 570ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị...
749,000₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Ly Rượu Vang Pha Lê Sandra 455ml- thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và...
0₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Ly Rượu Vang Pha Lê Giselle 455ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị...
675,000₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Ly Rượu Vang Pha Lê Columba 640ml- thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và làm...
739,000₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Ly Rượu Vang Pha Lê Columba 650ml- thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và làm...
739,000₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Ly Rượu Vang Pha Lê Columba 500ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và làm...
699,000₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Ly Rượu Vang Pha Lê Columba 260ml- thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và làm...
0₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Ly Rượu Vang Pha Lê Colibri 650ml- thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và...
729,000₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Ly Rượu Vang Pha Lê Colibri 450ml- thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và...
679,000₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Ly Rượu Vang Pha Lê Champage  - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và...
0₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Cốc Pha Lê Whisky Barley  320ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và...
950,000₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Cốc Pha Lê Sheffield 380ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và làm...
1,470,000₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Cốc Pha Lê Safari Gold 250ml- thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu mạnh, giúp giữ trọn mùi vị và...
1,559,000₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Cốc Pha Lê Safari 250ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và làm...
899,000₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Cốc Pha Lê Pollo Silver 220ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và...
599,000₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Cốc Pha Lê Pollo Silver 220ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và...
299,000₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Cốc Pha Lê Pavo Silver Titan 290ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và...
739,000₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Cốc Pha Lê Pavo Silver 230ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và...
619,000₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Cốc Pha Lê Pavo Gold 230ml- thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và làm...
679,000₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Cốc Pha Lê Pavo 290ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và làm...
330,000₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Cốc Pha Lê Pavo 230ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và làm...
349,000₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Cốc Pha Lê Marble Tumbler 290ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và...
780,000₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Cốc Pha Lê Ideal Silver 260ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và làm...
729,000₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Cốc Pha Lê Ideal Silver 250ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và...
660,000₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Cốc Pha Lê Ideal Silver 230ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và...
659,000₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Cốc Pha Lê Ideal Gold 290ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và...
720,000₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Cốc Pha Lê Ideal Gold 230ml- thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và làm...
729,000₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Cốc Pha Lê Gina Silver 260ml- thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và làm...
728,000₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Cốc Pha Lê Gina Silver 150ml- thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và làm...
655,000₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Cốc Pha Lê Diamond 230ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và làm...
950,000₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Cốc Pha Lê Brixton 320ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của bia/rượu, giúp giữ trọn mùi vị và làm...
3,368,000₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Cốc Pha Lê Barline Silver 300ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và...
749,000₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Cốc Pha Lê Barline Silver 280ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và...
749,000₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Cốc Pha Lê Barline Gold 280ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và...
795,000₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Cốc Pha Lê Barline - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và làm lan...
765,000₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Cốc Pha Lê Barline 280ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và làm...
540,000₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Cốc Bia Pha Lê Victoria 500PK 500ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch, giúp giữ trọn mùi vị và làm lan tỏa hương vị của...
1,125,000₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Cốc Bia Pha Lê Brixton 380ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch, giúp giữ trọn mùi vị và làm lan tỏa hương vị của bia/rượu...
550,000₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Chén Rượu Pha Lê Quadro 55ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và...
550,000₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Chén Pha Lê Quadro Gold 2 - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và...
0₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Chén Pha Lê Quadro Gold 1 - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và...
0₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Chai Rượu Pha Lê Quadro 500ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và...
950,000₫

Cam Kết Sản Phẩm Date Mới 100%

Hotline 094.889.6998