Món Quà Pha Lê

Chén Pha Lê Quadro Gold 2 - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và...
0₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Chén Pha Lê Quadro Gold 1 - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và...
0₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Bình Hoa Pha Lê Bom Xoáy 20cm - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với trang trí để bàn, cắm hoa hoặc trang trí phòng, mang lại sự...
270,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Thố Pha Lê Marble 17,5cm- thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với trang trí để bàn, đựng hoa quả hoặc trang trí phòng, mang lại sự sang trọng...
296,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Thố Pha Lê Marble 11cm - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với trang trí để bàn, đựng hoa quả hoặc trang trí phòng, mang lại sự sang trọng...
296,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Cốc Pha Lê Pollo Silver 220ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và...
299,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Cốc Pha Lê Pavo 290ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và làm...
330,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Cốc Pha Lê Pavo 230ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và làm...
349,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Đĩa Pha Lê Xoáy 31cm - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với trang trí để bàn, đựng hoa quả hoặc trang trí phòng, mang lại sự sang...
399,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Bình Hoa Pha Lê Bom Cỏ Tia 25cm - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với trang trí để bàn, cắm hoa hoặc trang trí phòng, mang lại...
467,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Cốc Pha Lê Barline 280ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và làm...
540,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Chén Rượu Pha Lê Quadro 55ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và...
550,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Cốc Bia Pha Lê Brixton 380ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch, giúp giữ trọn mùi vị và làm lan tỏa hương vị của bia/rượu...
550,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Ly Rượu Vang Pha Lê Columba 260ml- thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và làm...
589,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Ly Rượu Vang Pha Lê Strix 360ml- thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và...
595,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Ly Rượu Vang Pha Lê Strix 350ml- thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và...
595,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Cốc Pha Lê Pollo Silver 220ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và...
599,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Cốc Pha Lê Pavo Silver 230ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và...
619,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Ly Rượu Vang Pha Lê Lenny Champage 210ml  - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi...
629,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Ly Rượu Vang Pha Lê Water Fall 350ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi...
639,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Ly Rượu Vang Pha Lê Sandra 350ml- thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và...
639,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Đĩa Pha Lê Marble 26cm Vuông - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với trang trí để bàn, đựng hoa quả hoặc trang trí phòng, mang lại sự sang...
650,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Cốc Pha Lê Gina Silver 150ml- thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và làm...
655,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Cốc Pha Lê Ideal Silver 230ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và...
659,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Cốc Pha Lê Ideal Silver 250ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và...
660,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Ly Rượu Vang Pha Lê Giselle 455ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị...
675,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Ly Rượu Vang Pha Lê Lenny Champage 340ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị...
679,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Ly Rượu Vang Pha Lê Colibri 450ml- thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và...
679,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Ly Rượu Vang Pha Lê Strix 450ml- thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và...
679,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Cốc Pha Lê Pavo Gold 230ml- thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và làm...
679,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Bình Hoa Pha Lê Bó Mạ Xoáy 30,5cm - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với trang trí để bàn, cắm hoa hoặc trang trí phòng, mang lại...
689,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Bình Hoa Pha Lê Bó Mạ Hoa Thị 30cm - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với trang trí để bàn, cắm hoa hoặc trang trí phòng, mang...
689,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Ly Rượu Vang Pha Lê Lenny Champage 430ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị...
699,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Ly Rượu Vang Pha Lê Columba 500ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và làm...
699,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Ly Rượu Vang Pha Lê Strix 580ml- thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và...
715,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Cốc Pha Lê Ideal Gold 290ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và...
720,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Cốc Pha Lê Gina Silver 260ml- thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và làm...
728,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Cốc Pha Lê Ideal Gold 230ml- thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và làm...
729,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Ly Rượu Vang Pha Lê Colibri 650ml- thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và...
729,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Cốc Pha Lê Ideal Silver 260ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và làm...
729,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Cốc Pha Lê Pavo Silver Titan 290ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và...
739,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Cốc Pha Lê Barline Silver 280ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và...
749,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Ly Rượu Vang Pha Lê Sandra 570ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị...
749,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Ly Rượu Vang Pha Lê Columba 640ml- thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và làm...
749,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Ly Rượu Vang Pha Lê Columba 650ml- thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và làm...
749,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Cốc Pha Lê Barline Silver 300ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và...
749,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Cốc Pha Lê Barline - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và làm lan...
765,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Cốc Pha Lê Marble Tumbler 290ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và...
780,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Hotline 094.889.6998