Cốc Pha Lê

Cốc Pha Lê Pollo Silver 220ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và...
299,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Cốc Pha Lê Pavo 290ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và làm...
330,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Cốc Pha Lê Pavo 230ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và làm...
349,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Cốc Pha Lê Barline 280ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và làm...
540,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Cốc Bia Pha Lê Brixton 380ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch, giúp giữ trọn mùi vị và làm lan tỏa hương vị của bia/rượu...
550,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Cốc Pha Lê Pollo Silver 220ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và...
599,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Cốc Pha Lê Pavo Silver 230ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và...
619,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Cốc Pha Lê Gina Silver 150ml- thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và làm...
655,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Cốc Pha Lê Ideal Silver 230ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và...
659,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Cốc Pha Lê Ideal Silver 250ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và...
660,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Cốc Pha Lê Pavo Gold 230ml- thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và làm...
679,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Cốc Pha Lê Ideal Gold 290ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và...
720,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Cốc Pha Lê Gina Silver 260ml- thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và làm...
728,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Cốc Pha Lê Ideal Gold 230ml- thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và làm...
729,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Cốc Pha Lê Ideal Silver 260ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và làm...
729,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Cốc Pha Lê Pavo Silver Titan 290ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và...
739,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Cốc Pha Lê Barline Silver 280ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và...
749,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Cốc Pha Lê Barline Silver 300ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và...
749,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Cốc Pha Lê Barline - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và làm lan...
765,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Cốc Pha Lê Marble Tumbler 290ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và...
780,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Cốc Pha Lê Barline Gold 280ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và...
795,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Cốc Pha Lê Safari 250ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và làm...
899,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Cốc Pha Lê Diamond 230ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và làm...
950,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Cốc Pha Lê Whisky Barley  320ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và...
950,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Cốc Bia Pha Lê Victoria 500PK 500ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch, giúp giữ trọn mùi vị và làm lan tỏa hương vị của...
1,125,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Cốc Pha Lê Sheffield 380ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và làm...
1,470,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Cốc Pha Lê Safari Gold 250ml- thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu mạnh, giúp giữ trọn mùi vị và...
1,559,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Bộ Chai Cốc Pha Lê Quadro - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và...
1,850,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Cốc Pha Lê Brixton 320ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của bia/rượu, giúp giữ trọn mùi vị và làm...
3,368,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Bộ Chai Cốc Pha Lê Quadro Gold - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị...
3,549,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Hotline 094.889.6998