Hộp Quà Bánh Trung Thu

GIỚI THIỆU VỀ MÂM CỖ TRĂNG VÀNG 1Mâm Cỗ Trăng Vàng 1 là món quà cao cấp mang thương hiệu Maison Goumet. Mâm cỗ gồm những vị bánh trung thu truyền thống và hiện đại cùng hương vị...
293,000₫

Miễn Phí Giải Pháp Logo Doanh Nghiệp

GIỚI THIỆU VỀ MÂM CỖ TRĂNG VÀNG 2Mâm Cỗ Trăng Vàng 2 là món quà cao cấp mang thương hiệu Maison Goumet. Mâm cỗ gồm những vị bánh trung thu truyền thống và hiện đại cùng...
308,000₫

Miễn Phí Giải Pháp Logo Doanh Nghiệp

GIỚI THIỆU VỀ MÂM CỖ TRĂNG VÀNG 3Mâm Cỗ Trăng Vàng 3 là món quà cao cấp mang thương hiệu Maison Goumet. Mâm cỗ gồm những vị bánh trung thu truyền thống và hiện đại cùng...
398,000₫

Miễn Phí Giải Pháp Logo Doanh Nghiệp

GIỚI THIỆU VỀ MÂM CỖ TRĂNG VÀNG 4Mâm Cỗ Trăng Vàng 4 là món quà cao cấp mang thương hiệu Maison Goumet. Mâm cỗ gồm những vị bánh trung thu truyền thống và hiện đại cùng...
418,000₫

Miễn Phí Giải Pháp Logo Doanh Nghiệp

GIỚI THIỆU VỀ MÂM CỖ ÁNH TRĂNG 1Mâm Cỗ Ánh Trăng 1 là món quà cao cấp mang thương hiệu Maison Goumet. Mâm cỗ gồm những vị bánh trung thu truyền thống và hiện đại cùng hương vị...
268,000₫

Miễn Phí Giải Pháp Logo Doanh Nghiệp

GIỚI THIỆU VỀ MÂM CỖ ÁNH TRĂNG 2Mâm Cỗ Ánh Trăng 2 là món quà cao cấp mang thương hiệu Maison Goumet. Mâm cỗ gồm những vị bánh trung thu truyền thống và hiện đại cùng...
288,000₫

Miễn Phí Giải Pháp Logo Doanh Nghiệp

GIỚI THIỆU MÂM CỖ BÁNH TRUNG THU HÂN HOAN 1Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Hân Hoan 1 bao gồm 2 vị bánh trung 125g kết hợp với hồng trà. Để nhận được tư vấn chi tiết về sản...
435,000₫

Miễn Phí Giải Pháp Logo Doanh Nghiệp

GIỚI THIỆU VỀ MÂM CỖ BÁNH TRUNG THU HÂN HOAN 2Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Hân Hoan 2 bao gồm 3 vị bánh trung thu 125g, mỗi hương vị bánh sẽ đem đến những trải nghiệm khác...
485,000₫

Miễn Phí Giải Pháp Logo Doanh Nghiệp

GIỚI THIỆU VỀ MÂM CỖ BÁNH TRUNG THU HÂN HOAN 3Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Hân Hoan 3 bao gồm 4 vị bánh trung thu 125g với hương vị truyền thống và hiện đại. Để nhận được tư...
590,000₫

Miễn Phí Giải Pháp Logo Doanh Nghiệp

GIỚI THIỆU VỀ MÂM CỖ TRUNG THU BÌNH AN 1 Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Bình An 1 bao gồm 2 vị bánh trung thu 125g, 1 Hộp Hồng Trà và 1 Hộp Trái cây sấy dẻo tạo...
508,000₫

Miễn Phí Giải Pháp Logo Doanh Nghiệp

GIỚI THIỆU VỀ MÂM CỖ BÁNH TRUNG THU BÌNH AN 2Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Bình An 2 bao gồm 3 vị bánh trung thu 125g kết hợp với 1 hộp Hồng trà cao cấp tạo nên...
538,000₫

Miễn Phí Giải Pháp Logo Doanh Nghiệp

GIỚI THIỆU VỀ MÂM CỖ BÁNH TRUNG THU BÌNH AN 3Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Bình An 3  bao gồm 4 vị bánh trung thu với hương vị truyền thống kết hợp cùng hương vị hiện đại. Để...
588,000₫

Miễn Phí Giải Pháp Logo Doanh Nghiệp

GIỚI THIỆU VỀ MÂM CỖ TRUNG THU ROBIN XANH 1Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Robin Xanh 1 bao gồm 4 vị bánh trung thu 125g, kết hợp với 1 hộp trái cây sấy dẻo 100g và 1 trà...
790,000₫

Miễn Phí Giải Pháp Logo Doanh Nghiệp

GIỚI THIỆU VỀ MÂM CỖ TRUNG THU ROBIN XANH 2Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Robin Xanh 2 bao gồm 4 vị bánh trung thu 125g, kết hợp với 1 trà caramel sunshine và 1 trà Oolong cao cấp...
835,000₫

Miễn Phí Giải Pháp Logo Doanh Nghiệp

GIỚI THIỆU VỀ MÂM CỖ TRUNG THU ĐOÀN VIÊN 1Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Đoàn Viên 1 bao gồm 3 vị bánh trung thu 125g, kết hợp với 1 hộp trái cây sấy dẻo 100g và...
675,000₫

Miễn Phí Giải Pháp Logo Doanh Nghiệp

GIỚI THIỆU VỀ MÂM CỖ BÁNH TRUNG THU ĐOÀN VIÊN 2Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Đoàn Viên 2 bao gồm 4 bánh trung thu 125g với  hương vị truyền thống và hiện đại kết hợp với...
710,000₫

Miễn Phí Giải Pháp Logo Doanh Nghiệp

GIỚI THIỆU VỀ MÂM CỖ TRUNG THU ĐOÀN VIÊN 3Mâm Cỗ Bánh Thung Thu Đoàn Viên 3 bao gồm 4 bánh trung thu 125g kết hợp với 1 hộp trà Oolong cao cấp và 1 hộp trái cây...
790,000₫

Miễn Phí Giải Pháp Logo Doanh Nghiệp

GIỚI THIỆU VỀ MÂM CỖ BÁNH TRUNG THU ĐOÀN VIÊN 4Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Đoàn Viên 4 bao gồm 6 bánh trung thu 125g với hương vị truyền thống và hiện đại.Để nhận được tư vấn...
830,000₫

Miễn Phí Giải Pháp Logo Doanh Nghiệp

GIỚI THIỆU VỀ MÂM CỖ BÁNH TRUNG THU LỄ HỘI ÁNH TRĂNG 1Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Lễ Hội Ánh Trăng 1 bao gồm 3 bánh trung thu 125g với hương vị truyền thống và hiện đại cùng...
830,000₫

Miễn Phí Giải Pháp Logo Doanh Nghiệp

GIỚI THIỆU VỀ MÂM CỖ BÁNH TRUNG THU LỄ HỘI ÁNH TRĂNG 2Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Lễ Hội Ánh Trăng 2 bao gồm 4 bánh trung thu 125g với hương vị truyền thống và hiện đại cùng...
895,000₫

Miễn Phí Giải Pháp Logo Doanh Nghiệp

GIỚI THIỆU VỀ MÂM CỖ BÁNH TRUNG THU LỄ HỘI ÁNH TRĂNG 3Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Lễ Hội Ánh Trăng 3 bao gồm 5 bánh trung thu 125g với hương vị truyền thống và hiện đại cùng trà...
930,000₫

Miễn Phí Giải Pháp Logo Doanh Nghiệp

GIỚI THIỆU VỀ MÂM CỖ BÁNH TRUNG THU LỄ HỘI ÁNH TRĂNG 4Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Lễ Hội Ánh Trăng 4 bao gồm 6 bánh trung thu 125g với hương vị truyền thống và hiện đại,...
980,000₫

Miễn Phí Giải Pháp Logo Doanh Nghiệp

GIỚI THIỆU VỀ MÂM CỖ THƯỞNG NGUYỆT 1Mâm Cỗ Thưởng Nguyệt 1 là món quà cao cấp mang thương hiệu Maison Goumet. Một mâm cỗ đầy đủ có bánh trung thu, trà thơm và các loại hạt cao cấp...
1,379,000₫

Miễn Phí Giải Pháp Logo Doanh Nghiệp

GIỚI THIỆU VỀ MÂM CỖ THƯỞNG NGUYỆT 2Mâm Cỗ Thưởng Nguyệt 2 là món quà cao cấp mang thương hiệu Maison Goumet. Một mâm cỗ đầy đủ có bánh trung thu, trà thơm và các loại hạt...
1,479,000₫

Miễn Phí Giải Pháp Logo Doanh Nghiệp

GIỚI THIỆU VỀ MÂM CỖ THƯỞNG NGUYỆT 3Mâm Cỗ Thưởng Nguyệt 3 là món quà cao cấp mang thương hiệu Maison Goumet. Một mâm cỗ đầy đủ có bánh trung thu, trà thơm và các loại hạt...
1,569,000₫

Miễn Phí Giải Pháp Logo Doanh Nghiệp

GIỚI THIỆU VỀ MÂM CỖ MÙA ĐOÀN VIÊN BASIC 1Mâm Cỗ Mùa Đoàn Viên Basic 1 là món quà cao cấp mang thương hiệu Maison Goumet. Một mâm cỗ đầy đủ có bánh trung thu, trà thơm và các...
1,080,000₫

Miễn Phí Giải Pháp Logo Doanh Nghiệp

GIỚI THIỆU VỀ MÂM CỖ MÙA ĐOÀN VIÊN BASIC 2Mâm Cỗ Mùa Đoàn Viên Basic 2 là món quà cao cấp mang thương hiệu Maison Goumet. Một mâm cỗ đầy đủ có bánh trung thu, trà thơm...
1,155,000₫

Miễn Phí Giải Pháp Logo Doanh Nghiệp

GIỚI THIỆU VỀ MÂM CỖ MÙA ĐOÀN VIÊN BASIC 3Mâm Cỗ Mùa Đoàn Viên Basic 3 là món quà cao cấp mang thương hiệu Maison Goumet. Một mâm cỗ đầy đủ có bánh trung thu, trà thơm...
1,190,000₫

Miễn Phí Giải Pháp Logo Doanh Nghiệp

Các thương hiệu của chúng tôi

collection
Hotline HCM 094.883.6998
Hotline HN 094.889.6998
Contact Me on Zalo