Ly Pha Lê

Ly Rượu Vang Pha Lê Columba 260ml- thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và làm...
589,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Ly Rượu Vang Pha Lê Strix 360ml- thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và...
595,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Ly Rượu Vang Pha Lê Strix 350ml- thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và...
595,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Ly Rượu Vang Pha Lê Lenny Champage 210ml  - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi...
629,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Ly Rượu Vang Pha Lê Water Fall 350ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi...
639,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Ly Rượu Vang Pha Lê Sandra 350ml- thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và...
639,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Ly Rượu Vang Pha Lê Giselle 455ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị...
675,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Ly Rượu Vang Pha Lê Lenny Champage 340ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị...
679,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Ly Rượu Vang Pha Lê Colibri 450ml- thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và...
679,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Ly Rượu Vang Pha Lê Strix 450ml- thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và...
679,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Ly Rượu Vang Pha Lê Lenny Champage 430ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị...
699,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Ly Rượu Vang Pha Lê Columba 500ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và làm...
699,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Ly Rượu Vang Pha Lê Strix 580ml- thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và...
715,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Ly Rượu Vang Pha Lê Colibri 650ml- thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và...
729,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Ly Rượu Vang Pha Lê Sandra 570ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị...
749,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Ly Rượu Vang Pha Lê Columba 640ml- thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và làm...
749,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Ly Rượu Vang Pha Lê Columba 650ml- thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị và làm...
749,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Ly Rượu Vang Pha Lê Vibes 380ml - thương hiệu Crystalite Bohemia có độ bền cao, giữ nhiệt tốt, thiết kế đơn giản, thanh lịch và phù hợp với tính chất của rượu, giúp giữ trọn mùi vị...
1,856,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Hotline 094.889.6998